Okna Work zaprasza do sprawdzenia cen okien. Stolarka okienna z pcv, aluminium i drewna.

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Początkującyprzedsiębiorcy mogą dociekać czym w ogóle jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszelkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, a także koszty związane z prowadzeniem działalności.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Oprócz powyższej grupy,obowiązekprowadzenia KPiR posiadaja:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych albo umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się działami produkcji rolnej, jeślizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Uiszczających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychtylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,tylko w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemutudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają sięrównież sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z obowiązkuuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W chwili rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguprowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie