Okna Work zaprasza do sprawdzenia cen okien. Stolarka okienna z pcv, aluminium i drewna.

Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Zobacz

Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę należy prowadzić według szablonuprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-papierowoielektronicznie.

Elektronicznaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakprzynosi ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Używanie programu komputerowego pozwalającego naszybki wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Przechowywanie zapisanych informacji na cyfrowych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma przymusu jej drukowania.

Za poprawnąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z przepisami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,czytelnyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy takżepowinien być sporządzony w języku polskim , a treść powinna być pełna orazklarowna, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi powinnafigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w centralifirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.